Zoek naar je toekomstige baan

Compliancy

Voor een arbeidsbemiddelaar als WFS PRO is het van groot belang om te voldoen aan de wet – en regelgeving met betrekking tot flexibel werk en het naleven van de arbeidsvoorwaarden voor de flexibel in te zetten werknemers en ZZP’ers.

WFS PRO werkt samen met Back Office Partner Carrière. Carrière is als ABU-lid volledig gecertificeerd, hierdoor ben je zowel als medewerker en opdrachtgever verzekerd dat wij 100% compliant te werk gaan. Daarnaast is Carrière als Erkend Referent bij de IND ook bevoegd om Kenniswerkers in te zetten op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

WFS PRO werkt ook samen met Dutch Expat Solutions. Zij ondersteunen ons als specialist op het gebied van immigratie. Twee keer per jaar vinden er externe audits plaats, waarbij gekeken wordt of er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de inzet van medewerkers (zowel Europeanen als Kenniswerkers) en ZZP’ers. Toetsing van gehanteerde arbeidsovereenkomsten en salarissen binnen de geldende CAO’s, alsmede het goed gebruik van de geldende modelovereenkomsten voor de inzet van ZZP’ers komen hierbij uitvoerig aan bod. De Consultants van WFS PRO worden geschoold en zijn volledig op de hoogte van de geldende wet- en regelgevingen, zodat zij het juiste advies kunnen verstrekken.  

Opleidingen

Community