Zoek naar je toekomstige baan

Opleidingen

Opdrachtgevers zijn voortdurend op zoek naar gekwalificeerde professionals die in staat zijn om bij te dragen aan de doelen en groei van hun organisatie. Een succesvolle match tussen opdrachtgever en kandidaat gaat verder dan alleen prestaties tijdens een vooropleiding of eerdere ervaring. Opdrachtgevers hechten vaak veel waarde aan praktische ervaring, soft skills en de bereidheid van een professional om voortdurend te blijven leren en zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Een werkgever die meedenkt over de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers die hun carrière willen vormgeven is hierbij van groot belang. 

WFS PRO helpt jou als opdrachtgever in meer dan alleen de zoektocht naar de juiste kandidaten of skills voor je organisatie. Zodra onze kandidaat gestart is gaan we, in overleg met de opdrachtgever, kijken naar de volgende stap. Hoe loopt de ontwikkeling? Over welke kennis beschikt de kandidaat en welke kennis is, voor nu of richting de toekomst, gewenst? In overleg komen we tot een plan van aanpak, gericht op toegevoegde waarde voor jou als opdrachtgever en voor de kandidaat.  

WFS PRO heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met verschillende opdrachtgevers, meerdere traineeships ontwikkeld en succesvol neergezet. 

GKN Fokker Elmo: Traineeship Electrical Engineering
In de afgelopen 20 jaar zo’n 80 trainees, middels een door ons opgezet traineeship, geworven en ingezet.

CoreDux: Traineeship Engineering
In 2022 samen met CoreDux een traineeship opgezet voor Design Engineers, Manufacturing Engineers, Process Engineers, Quality Engineers en Industrial Engineers.

Heb je als opdrachtgever behoefte aan een grotere groep engineers? Of voorzie je op korte termijn een behoefte aan een specifieke groep engineers binnen je organisatie? Wij denken graag mee en delen onze ervaringen bij toonaangevende bedrijven in verschillende sectoren. Maatwerk is een van onze kernwaarden. Samen met jou als opdrachtgever stellen wij een programma op, verzorgen we de werving en selectie van kandidaten en zorgen we samen met onze partners voor een goede uitvoering van het traineeship.

Compliancy

Community